در حال نمایش یک نتیجه

زنان و خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

قیمت اصلی 40,000 تومان بود.قیمت فعلی 36,000 تومان است.
اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجموعه ای از قوانین و مصوبات حائز اهمیت است که شامل قانون اساسی