در حال نمایش یک نتیجه

استقلال، آزادی در مقیاس یک ملت (بازخوانی مفهوم استقلال در منظومه گفتمانی انقلاب اسلامی)

قیمت اصلی 4,500 تومان بود.قیمت فعلی 4,050 تومان است.
کتاب پیش رو معرفی، تبیین و بررسی مفهوم استقلال به عنوان یکی از اساسی ترین آرمان های جمهوری اسلامی ایران