در حال نمایش یک نتیجه

عاشورا؛ پیامد تغییر ارزش ها: تحلیلی جامعه شناختی

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 67,500 تومان است.
تحقیق حاضر درصدد است واقعه پر نوای حسینی (ع) را با رویکردی اجتماعی، نظاره کرده و با تکیه بر آموزه