ارائه کفرانس و ...

نمایش یک نتیجه

  • 15,000 تومان 13,500 تومان

    فوت و فن سخنرانی ۴ دقیقه ای: راه های کاربردی برای میخ کوب کردن دیگران در هنگام صحبت و گفتگوی دوستانه، سخنرانی، تدریس، ارائه کفرانس و …