نمایش دادن همه 2 نتیجه

ساز و کارهای پژوهش میدانی (دفتر دوم)

84,150 تومان
کتاب ساز و کارهای پژوهش میدانی، در سه جلد تهیه شده است که در مجلد دوم به شیوه عملیاتی سازی یک تحقیق میدانی پرداخته است.

ساز و کارهای تحقیق پیمایشی (دفتر سوم)

22,500 تومان
کتاب ساز و کارهای تحقیق پیمایشی، که جلد سوم کتاب سازو کارهای پژوهش میدانی است، به مروری بر عملیات پیمایش در تحقیق پرداخته است.