نمایش یک نتیجه

اتانازی از منظر فقه و حقوق چ۰۱

9,000 تومان
«اُتانازی» یک واژه یونانی و مشتق از «تاناتوز» الهه مرگ در یونان باستان است که قرمتی دیرین دارد. این واژه