در حال نمایش یک نتیجه

آن ها

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,500 تومان است.
این مجموعه شعر مشتمل بر ۵۱ غزل از فاضل نظری، شاعر جوان است که موضوعات عاشقانه و عارفانه داشته و چند شعر آئینی هم در میان آن ها دیده می شود. غزل های این مجموعه شبیه غزل های دو مجموعه شعر دیگر او یعنی "گریه های امپراطور" و "اقلیت" است اما از نظر زبانی تفاوت هایی دارد.