نمایش یک نتیجه

آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

135,000 تومان
این کتاب تلاش دارد تا به دو سؤال مهم که در طول یکدیگر واقع شده اند پاسخ گوید: ۱ـ کودک در رشد و تکامل دینی از چه دوره هایی عبور می کند و ویژگی های آن چیست؟ ۲ـ با توجه به ویژگیهای این دوره ها و درک او از مفاهیم دینی، آموزش مفاهیم دینی چگونه باید صورت گیرد.