نمایش یک نتیجه

ساز و کارهای پژوهش میدانی (دفتر دوم)

84,150 تومان
کتاب ساز و کارهای پژوهش میدانی، در سه جلد تهیه شده است که در مجلد دوم به شیوه عملیاتی سازی یک تحقیق میدانی پرداخته است.