نمایش دادن همه 2 نتیجه

معاد یا آخرین سیر بشر

20,900 تومان
این کتاب توسط پژوهشگران جامعه الزهراء تصحیح، تعلیق و مستند سازی شده است تا گامی در جهت شناساندن نظریات وی به جامعه علمی باشد.

عقاید توصیفی جلد ۳

44,200 تومان
کتاب عقاید توصیفی در سه جلد تهیه شده است که در جلد اول مباحث خداشناسی، در جلد دوم نبوت و امامت،  و در جلد سوم به موضوع معاد پرداخته است.