نمایش یک نتیجه

بررسی و نقد تئوری های انقلاب اسلامی ایران – جلد اول: تئوری یرواند آبراهامیان و جان فورن

4,680 تومان
انقلاب اسلامی ایران با توجه به اینکه از انقلاب‏های بزرگ معاصر به شمار می‏آید، مورد توجه و تحلیل بسیاری از