علم و تکنولوژی

مشاهده همه 12 نتیجه

 • 153,000 تومان

  افسانه روشنایی

 • 16,000 تومان

  تحلیل ماهیت تکنولوژی: آسیب شناسی علل بنیادی عقب افتادگی علمی و تکنولوژیکی جوامع اسلامی

 • 99,000 تومان

  تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن

 • 26,550 تومان

  فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه بررسی میدانی بر اساس روش نظریه بنیانی

 • 31,500 تومان

  آسیب های فضای مجازی برای نوجوانان

 • 29,750 تومان

  با خدا در اتاق تشریح

 • 31,500 تومان

  داستان نانو تافته (روایتی متفاوت از تجاری سازی فیلتر نانو الیاف)

 • 27,000 تومان

  نرم افزار نجوم در اسلام و ایران

 • 19,200 تومان

  قرآن و عوامل پیشرفت با رویکرد علم و فناوری (سرمه سعادت 79)

 • 48,600 تومان

  روشنای علم

 • 27,000 تومان

  نیاز به علم مقدس

 • 14,400 تومان

  تالیف و طراحی آموزشی متون درسی