علم و تکنولوژی

نمایش دادن همه 9 نتیجه

 • 29,500 تومان 26,550 تومان

  فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه بررسی میدانی بر اساس روش نظریه بنیانی

 • 35,000 تومان 31,500 تومان

  آسیب های فضای مجازی برای نوجوانان

 • 16,000 تومان 14,400 تومان

  کتاب با خدا در اتاق تشریح

 • 13,500 تومان 12,150 تومان

  داستان نانو تافته (روایتی متفاوت از تجاری سازی فیلتر نانو الیاف)

 • 30,000 تومان 27,000 تومان

  نرم افزار نجوم در اسلام و ایران

 • 24,000 تومان 19,200 تومان

  قرآن و عوامل پیشرفت با رویکرد علم و فناوری (سرمه سعادت ۷۹)

 • 54,000 تومان 48,600 تومان

  روشنای علم

 • 30,000 تومان 27,000 تومان

  نیاز به علم مقدس

 • 18,000 تومان 14,400 تومان

  تالیف و طراحی آموزشی متون درسی