دستاوردهای تبلیغی و مبلغان برتر

17,100 تومان
کتاب حاضر، حاصل مصاحبه حضوری با نخبگان و برترین های تبلیغ دینی است

والد سوم

31,500 تومان

بالانشین؛ مهارت های مدیریت رسانه در خانواده

80,100 تومان
این کتاب قرار است سواد رسانه ای و مهارت های مدیریت رسانه ها را اعم از تلویزیون، رادیو، ماهواره، تلفن همراه و انواع بازی های رایانه ای را به خانواده ها بیاموزد تا بوانند آن ها را به فرزندانشان منتقل کنند.