فرصتی مناسب برای تجهیز کتابخانه مدارس؛ قابل توجه مدیران محترم مدارس علمیه

مدیران محترم مدارس علمیه

فرصتی مناسب برای تجهیز کتابخانه مدارس

در این دوره از نمایشگاه سازمان ها و نهادها نیز می توانند برای استفاده از بن کتاب ثبت نمایند.
مدیران مدارس علمیه نیز می توانند به آدرس https://bon-org.tibf.ir مراجعه نموده و برای دریافت بن کتاب ثبت نام نمایند

اطلاع از آخرین اخبار نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
#نمایشگاه_مجازی_کتاب_تهران
#مصلی_سی_و_سومین
#مرکز_نشر_هاجر
#ناشر_تخصصی_زن_و_خانواده
آدرس کانال ایتا
@hajarpub_ir
آدرس وبسایت
https://hajarpub.ir/

روابط عمومی مرکز نشر هاجر
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.