اعتیاد اینترنتی (TAT)

این کتاب با هدف مقایسه ساختار شخصیتی نوجوانان دچار اعتیاد به اینترنت با نوجوانان فاقد اعتیاد به اینترنت بر اساس آزمون اندریافت موضوع انجام شد.

بر اساس نتایج پژوهش، نیرومندترین نیاز در افراد دچار به اعتیاد اینترنتی پیوند جویی، نیاز به پیشرفت و سلطه گری می باشد.

در مجموع آزمون TAT می تواند با شناخت عمیق شخصیت، استفاده های مفیدی در راستای بهبود مشکلات اجتماعی و روانشناختی نوجوانان داشته باشد.

نویسنده این کتاب رویا مقدمی راد می باشد و توسط انتشارات سنجش و دانش به چاپ رسیده است.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.