نقش خانواده در معضل اعتیاد دانشجویان

دوران دانشجویی دورانی است که بسیاری از مسیرهای رفتاری در حال تکوین و تثبیت است و مصرف سیگار و قلیان میان جوانان باید به دقت مد نظر قرار گرفته و بررسی شود.

گروهی از جوانان برای دستیابی شادی زودگذر، کاهش احساس خودکوچک بینی، یا به دلیل نداشتن اعتماد به نفس و عدم رشد شخصیت شروع به مصرف دخانیات می کنند و بعدها بر اثر تکرار به آن معتاد می شوند و دخانیات بخشی از زندگی آن ها را می گیرد.

این کتاب می تواند به دانشجویان در ارتای سطح علمیشان در زمینه مواد دخانیاتی کمک کند.

نویسنده این کتاب طهمورث آقاجانی و بهزاد شوقی می باشند و توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس به چاپ رسیده است.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.