زنان و گفتمان سبز: تاملاتی بر نقش زنان در توسعه پایدار

این کتاب به موضوعاتی از قبیل توسعه پایدار و نقش زنان روستایی، توسعه پایدار و نقش زنان شهری، خانواده مدنی بستر همبستگی اجتماعی در ایران معاصر، خیزش آرام زنان جنوب ایران در دوره معاصر پرداخته است.

نویسنده کتاب زنان و گفتمان سبز، سیده مهدیه امیری دشتی می باشد و توسط انتشارات هامون نو به چاپ رسیده است.

این کتاب در 152 صفحه به چاپ رسیده است.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.