کتاب زن ایرانی در آیینه اساطیر اثر علی اصغر مصطفوی، به گونه ای ظریف و تاریخی، سبک و فرهنگ زنان ایران پیش از اسلام را مورد تحلیل قرار می دهد.
در این کتاب به فرهنگ غنی ایرانیان اشاره شده و به جایگاه زنان در فرهنگ ایران و به خصوص پیش از اسلام پرداخته می شود.

نویسنده این کتاب علی اصغر مصطفوی می باشد و توسط انتشارات امید سخن به چاپ رسیده است.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.