تاثیر هیپنوتراپی بر عزت‌نفس و هیجان‌خواهی زنان افسرده

افسردگی فرایندهای روان‌شناختی و هیجانی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی هیپنوتراپی شناختی و رفتاری بر عزت‌نفس و هیجان‌خواهی زنان مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه صورت پذیرفت.

نتایج نشان داد که هیپنوتراپی شناختی و رفتاری بر عزت‌نفس و هیجان‌خواهی زنان مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره تاثیر معنادار دارد. بدین صورت که این درمان توانسته منجر به بهبود عزت‌نفس و کاهش هیجان‌خواهی زنان مبتلا به افسردگی شود.

نویسنده این کتاب صفا ضیائی‌سانیچ می باشد و توسط انتشارات حانون به چاپ رسیده است.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.