زندگی نو، امیدی تازه با …

افسردگی علل مختلفی می تواند داشته باشد گاه علل روحی و روانی و گاه علل فیزیکی که همان ضعف جسمانی می باشد.

بنابرین اگر چه ضعف ایمان ممکن است موجب بروز افسردگی شود، امادلیل نیست که علت ابتلای هر بیماری به افسردگی نیز ضعف ایمان باشد.

با توجه به اینکه موضوع پژوهش شده  در جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است بنابرین مطالب مفیدی در این زمینه ارائه شده است.

نویسنده این کتاب سید الیاس میراحمدی می باشد و توسط انتشارات حکیم روز به چاپ رسیده است.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.