زنگارهای واپسین عشق

این کتاب یک رمان ساده و روان ایرانی است، از زندگی کسانی که به قدرت عشق ایمان داشتند و باور پیدا کردند که عشق نیروی ماورایی تر از حقیقت است.

این کتاب نشان می دهد که نمی توان از سرنوشت گریخت، سرنوشتی که چه پیدا و چه پنهان، چه آشکار و چه نهان، ریشه در روح و جانمان دارد.

نویسنده این کتاب انسیه آزادی می باشد و توسط انتشارات یمام به چاپ رسیده است.

کتاب زنگارهای واپسین عشق در 738 صفحه به چاپ رسیده است.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.