روح نماز (براساس کتاب آداب الصلواه امام خمینی(ره))

مقدمات
اسرار یا آداب نماز
وحدت حقیقی یا اعتباری نماز
رنجیدن ملکوت اعمال از انسان
شرح روایت حضور نماز و زکات و صبر بِرّ در قبر
اهمیت اطلاع از اسرار و آداب باطنی عبادات

فصل اول: در بیان توجه به عزّ ربوبیت و ذلّ عبودیت

توحید باطن همه دین
کرامات از شاخصه‌های مومنان نیست
عبودیت، محک عرفان‌های حقیقی
فناء ذاتی، نهایت درجه عبودیت
شرح حدیث « العبودیه جوهره کنههالربوبیه »
با اخلاص هرکاری عبادت می‌شود

فصل دوم: در مراتب مقامات اهل سلوک: علم، ایمان، اطمینان، مشاهده

فصل سوم: در بیان معنای خشونت

فصل چهارم: در بیان ادب طمأنینه و اثر تکرار عبادات و تکثار اذکار در تحصیل آن

فصل پنجم: در بیان محافطت عبادت از تصرف شیطان

فصل ششم: در بیان نشاط و بهجت

فصل هفتم: در بیان تفهیم

فصل هشتم: در بیان حضور قلب

فصل نهم: روایاتی راجع به حضور قلب و مراتب آن

فصل دهم: در دعوت به تحصیل حضور قلب

فصل یازدهم: در بیان دوای هرزه‌گردی خیال و طریقه تحصیل حضور قلب

فصل دوازدهم: در بیان اینکه حب دنیا باعث تشتت خیال است

تتمیم: در اعراض دادن نفس است از دنیا

تهیه کننده این کتاب کارگروه محتوایی موسسه خدمات مشاوره ای و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی می باشد که توسط موسسه جوانان آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.