خانواده درمانی ساختار

در جامعه کنونی مشکلات خانواده و  روابط حاکم بر اعضای خانواده به اندازه ای اهمیت دارد که رشته جدید به نام خانواده درمانی به وجود آمده است.

در خانواده درمانی هدف درمانگر، شناسایی مشکل، شناسایی روابط میان اعضای یک خانواده، بررسی نقش و وظایف اعضای خانواده نهایتا تغییر ساختار خانواده به توجه به وضعیت موجود و تخصصی است.

خانواده درمانی مداخله ای است که بر تغییر تعاملات اعضای خانواده مبتنی است و در آن تلاش می شود که کارکر خانواده به عنوان واحدی متشکل از تک تک اعضای خانواده بهبود یابد.

نظر به اهمیت این گونه خانواده درمانی، در این کتاب به تبیین مفهوم و عملکرد آن پرداخته شده و مراحل درمانی آن به تفکیک هر جلسه ارائه شده است.

نویسنده این کتاب حمیده هوشمندآبگرگ و ابراهیم بوستانچی می باشند که توسط انتشارات جالیز به چاپ رسیده است.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.