مسئولیت اخلاقی در قرآن و حدیث: شرایط، قلمرو و مراتب

این کتاب توسط سعید محمدپور نگارش یافته و انتشارات بوستان کتاب قم آن را منتشر کرده است.

مسئولیت اخلاقی و برجسته‌سازی آن، از عوامل انتظام و هم‌گرایی اجتماعی، انسجام دینی و بشری است و مسیری برای هم‌سطح‌سازی طبقات اجتماعی به شمار می‌رود که در کانون توجه قرآن و احادیث نیز بوده است. پرسش از مسئولیت‌های اخلاقی انسان در برابر خداوند، خویشتن، دیگران، طبیعت و موجودات دیگر مشغولیت اساسی این کتاب است؛ چنان‌که با طرح مباحث تحلیلی با نظر به متن قرآن، به پرسش‌هایی چون « انسان بر چه اساسی مسئول قلمداد می‌شود؟»، «شرایط مسئول‌بودن چیست؟»، «محدودۀ مسئولیت اخلاقی انسان تا کجاست؟» پاسخ می‌دهد.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.