بررسی وضعیت آسیب شناسانه سبک زندگی اسلامی – ایرانی در رسانه ملی با رویکردی راهبردی

وضعیت آسیب شناسانه سبک زندگی اسلامی – ایرانی در رسانه ملی با رویکردی راهبردی

فصل اول: مبانی نظری پژوهش
فصل دوم: مسئله شناسی
فصل سوم:حل مسئله

اين كتاب توسط انتشارات مكث انديشه به چاپ رسيده است.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.