جایزه‌های خدا

ما برای زیبا شدن و انسانی شدن و لذت آفرین گردیدن زندگی دنیای خود نیز به روحیة پاک و زندگی پاکیزه نیازمندیم و هر قدر از این بدی‌ها و گناهان دوری کرده و به خوبی‌ها و پاکی‌ها روی بیاوریم همان قدر شیرینی زندگی را بهتر و بیشتر خواهیم چشید.

ما برای زندگی زیبا در آخرت و رفتن به بهشت و همنشینی با پیامبران و امامان و خوبان هم نیاز به توشه و کارنامه قابل قبول آخرتی داریم؛ ما می توانیم با انجام کارهای ثواب و ترک گناهان توشه خود را به‌خوبی پر کنیم و ترازوی اعمال پاکی‌های خود را سنگین نماییم. دنیا مزرعه آخرت است؛اگر در آن خوبی بکاریم، خوبی برداشت می کنیم و از جایزه های خدا بهره مند می شویم. کتابی که در دست دارید سعی کرده با بیان پاداش کارهای خوب و آشنا کردن شما با ثواب آن کارها ،توجه شما را به روح زیبای کار خوب و پاکیزه جلب کند و تاثیر دنیایی و آخرتی کارها خوب را به شما نشان دهد.

اين كتاب توسط موسسه فرهنگي هنري ولايت قدر به چاپ رسيده است.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.