حل مسئله حجاب

این کتاب شامل نقدی بر دیدگاه های استاد شهید مطهری در مسئله حجاب همراه با متن تلخیص شده کتاب است.

نویسنده این کتاب مهدی شریعتی می باشد و توسط انتشارات دارالنشر به چاپ رسیده است.

الهام حلاجیان
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.