ارسال کتابهای درسی سال 99-98 حوزه های علمیه خواهران به روایت تصویر

گزارش تصویری از ارسال کتاب های درسی حوزه های علمیه خواهران به مدارس علمیه سراسر کشور.

آیدین ربیع زاده
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.