سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

پیری جمعیت

۱۳۹۹۰۵۲۱۱۵۵۲۱۴۵۳۸۲۰۹۳۵۷۶۴
بی‌تدبیری دولت و مجلس در مسئله "جمعیت" چطور ایران را پیرترین کشور خاورمیانه خواهد کرد!   بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان بهداشت جهانی ایران تا سال ۲۰۵۰ سالمندترین کشور خاورمیانه و یکی از پیرترین کشورهای جهان خواهد بود اما جامعه را ...
الهام حلاجیان
۶۳۷۰۲۳۴۱۳۶۸۱۳۵۰۲۹۵
کاهش نرخ موالید؛ بحرانی که آینده کشور را تهدید می‌کند فاطمه محمدبیگی: رشد جمعیت به شاخص‌های زیادی بستگی دارد که مهم‌ترین آن مسایل اقتصادی است     تهران (پانا) - بحران‌ جمعیتی در ایران یکی از نگرانی‌هایی است که طی سال‌های ...
الهام حلاجیان
۱۳۹۹۰۵۲۶۱۶۴۸۵۳۵۷۴۲۰۹۶۵۵۷۴
افزایش "خانوار‌های تک‌نفره تا چهارنفره" تراژدی تلخ جامعه ایرانی نویسنده مجموعه کتاب "جنگ جهانی جمعیت" گفت: ما در طلیعه ورود به مقطعی از زمان در ایران هستیم که می‌توانیم آن را مقدمات "انقلاب خانواده" در ایران بدانیم! و این دگرگونی ...
الهام حلاجیان
۲۰۱۶۱۰۳۱۱۰۲۶۵۲۵۴۲_۶۷۷۹۲_۱۲۴
ادامه سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود ۱۹میلیون جوان مجرد!+ نمودار ﺗﻌﺪاد ازدواج‌های کشور از ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﺗﺎ ۱۳۸۷ سیری صعودی را ﻃﯽ کرده و ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۹ تقریباً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و در ادامه وارد ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ شده اﺳﺖ؛ از طرفی تعداد ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻃﻼق ...
الهام حلاجیان
۲۳۲۳۱۰۰_۱۷۵
ایران از سال ۱۴۰۰ وارد مرحله "میانسالی جمعیت" می‌شود!   نسبت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل کشورمان یعنی جمعیت بین ۳۰ تا ۶۴ سال در ﺳﺎل‌ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ؛ اﻧﺘﻈﺎر می‌رود اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎل ۱۴۰۰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ۴۸.۷درﺻﺪ ﺑرسد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺮان در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﯾﻦ ورود ...
الهام حلاجیان
۳۵۰۴۳۱۹
میزگرد بررسی «تشکیل کمیسیون ویژه خانواده» در مهر؛ قاضی‌زاده هاشمی: کاهش نرخ جمعیت کشور مسئله «امنیت ملی» است نایب رئیس اول مجلس گفت: عدم توازن جمعیتی در کشورهای خاورمیانه به معنای شروع تجزیه است و ابعاد امنیت ملی پیدا می‌کند ...
الهام حلاجیان
۹۶۴۹۶۵
بانکی پور: طرح تعالی خانواده صرفا بخشی از انتظارات جمعیتی مقام معظم رهبری را محقق می سازد یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه طرح جمعیت و تعالی خانواده صرفا جزئی از آن هدفی است که ما در کمیسیون ...
الهام حلاجیان
۶۳۲۳_۰۲
  گام بلند مجلس برای خروج از تله خطرناک جمعیتی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس معتقد است: مجلس یازدهم برای حمایت از خانواده‌ها و خروج از تله خطرناک جمعیتی، یک وظیفه حساس دارد و در همین راستا طرح تشکیل ...
الهام حلاجیان
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X