سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

سیر نزولی

۲۰۱۶۱۰۳۱۱۰۲۶۵۲۵۴۲_۶۷۷۹۲_۱۲۴
ادامه سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود ۱۹میلیون جوان مجرد!+ نمودار ﺗﻌﺪاد ازدواج‌های کشور از ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﺗﺎ ۱۳۸۷ سیری صعودی را ﻃﯽ کرده و ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۹ تقریباً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و در ادامه وارد ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ شده اﺳﺖ؛ از طرفی تعداد ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻃﻼق ...
الهام حلاجیان
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X