مشارکت زنان و مردان در کار خانگی با تحصیلات آن‌ها ارتباط دارد

نتایج یک مطالعه نشان داد

مشارکت زنان و مردان در کار خانگی با تحصیلات آن‌ها ارتباط دارد

مشارکت زنان و مردان در کار خانگی با تحصیلات آن‌ها ارتباط دارد

بر اساس یافته‌های یک مطالعه، مشارکت مردان در کار خانگی با تحصیلات آنان و همسرانشان ارتباط مثبت دارد. دلیل این افزایش مشارکت می‌تواند با عوامل فرهنگی مانند تقویت نگرش‌های جنسیتی برابری‌طلبانه و اهمیت نقش والدینی در شوهران تحصیل‌کرده مرتبط باشد.

به گزارش ایسنا، تحصیلات یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تغییرات جمعیتی است. در حال حاضر بیشتر جمعیت ایران باسواد هستند و تفاوت جنسیتی، به ویژه در مقاطع تحصیلی بالا به حداقل رسیده است. اما مشارکت زنان در بازار کار همچنان کم است.

خانواده سنتی در ایران خانواده‌ای مردسالار است و مردان را نان‌آور خانه می‌داند و خانه‌داری و فرزندپروری را بر عهده زنان گذاشته است. با وجود تغییرات گسترده‌ای که در برخی ابعاد خانواده مانند زمان‌بندی ازدواج، تعداد فرزندان و فاصله موالید و … رخ داده مطالعات کمی و کیفی انجام شده در مناطق کشور نشان می‌دهد که تفکیک جنسیتی نقش‌های خانگی تداوم دارد.

با توجه به این که وجود نابرابری‌های جنسیتی در خانواده می‌تواند به تاخیر ازدواج، کاهش باروری و تضعیف کیفیت زندگی زوجین منجر شود و در سیاست‌گذاری‌های کلان تسهیل ازدواج و فرزندآوری و تقویت رابطه زوجین اهمیت دارد، «فاطمه ترابی» استادیار گروه جمعیت‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پژوهشی نقش تحصیلات زوجین در تقسیم کار خانگی را مورد بررسی قرار داده است.

برای انجام این پژوهش از داده‌های طرح «گذران وقت» مرکز آمار ایران مربوط به پاییز و زمستان ۱۳۹۳ و بهار و تابستان ۱۳۹۴ در مناطق شهری استفاده شده است.

پرسش‌نامه این طرح شامل اطلاعاتی درباره ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیت‌شناختی اعضای خانوار و مدت زمان اختصاص یافته به فعالیت‌های مختلف از سوی اعضای ۱۵ ساله به بالای خانواده است. در این پژوهش ۱۱ هزار و ۷۵۶ خانواده که در آن‌ها زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفتند