بدترین نوع نگاه به موضوع حجاب، ارائه مباحث شعاری و مقطعی است/ رسانه دینی خود را برای یک ستیز بزرگ با فرهنگ غرب آماده کند

حجاب

حوزه/ بدترین نوع نگاه به موضوع حجاب، ارائه مباحث شعاری و مقطعی است، این دو روش در بحث ترویج حجاب که معمولا با سطحی‌نگری و ساده‌انگاری همراه است نه تنها جایگاه و اهمیت حجاب را بیان نمی‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین حسین بنیادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به نقش رسانه در مسئله ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، گفت: عفاف و حجاب نسبت به هر شخصی از زنان جامعه، حکم مواظبت، مناعت و متانت، تعالی روحی و جایگاه فکری او دارد و نسبت به عموم زنان در جامعه، مظهر پاکی، دیانت و صلاحیت جامعه را دارد، بنابراین آثار عفاف و حجاب را هم در اشخاص و هم در جامعه، می‌توان بررسی کرد و نکته مهم آنکه لزوم رعایت حجاب منطبق با فطرت و منشأ و دلیل عقلی و شرعی دارد، پس رعایت حجاب امری معقول و مقدس است.

نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: تحلیل زوایای ضرورت حفظ حجاب از نکات مؤثری است که به عهده نخبگان جامعه و به واسطه رسانه‌ها می تواند صورت پذیرد، یعنی همراهی این دو گروه، می‌تواند در بحث ترویج پایدارِ عفاف و حجاب اثر گذار باشد.

وی بیان داشت: بدترین نوع نگاه به موضوع حجاب، ارائه مباحث شعاری و مقطعی است، این دو روش در بحث ترویج حجاب که معمولا با سطحی‌نگری و ساده‌انگاری همراه است نه تنها جایگاه و اهمیت حجاب را بیان نمی‌کنند که همواره فضایی تقابلی با افراد و گروه‌هایی که خود را ملزم به رعایت حجاب نمی‌دانند، ایجاد می‌کند، لذا بیان حکمت‌های عفاف و حجاب مه